Den nye bestyrelse afholdt første møde den 9. april 2019

Den nye bestyrelse. Fra venstre: Ann Bansgbo, Kresten Kay, Hanne Bloch Gregersen, Pia Clementsen (formand), Gitte Sander (suppleant), Maja Nissen, Clemen Krægpøth, Marian Bridget Connolly, Kis Østergaard (suppleant), Lone Carmel og Henrik Ølgaard (næstformand). Foto: Jørgen True

 

Dansk Psykoterapeutforenings nye bestyrelse er klar til at trække i arbejdstøjet efter at have afholdt det første konstituerende møde den 9. april i København. På dagsordenen var blandt andet budget og planer for 2019, de høje IT-udgifter i 2018 og det kommende bestyrelsessamarbejde. Derudover blev Henrik Ølgaard valgt til ny næstformand, Maja Nissen til bestyrelsesrepræsentant i optagelsesudvalget, og formand Pia Clementsen blev valgt til repræsentant i uddannelsesudvalget.

Du kan inden længe læse referatet af det første bestyrelsesmøde under ”Bestyrelsen” ved at logge ind på Medlemsområdet.