Forslag om elektronisk afstemning blev nedstemt på generalforsamlingen

 

Elektronisk afstemning ved formandsvalg bliver ikke en realitet i Dansk Psykoterapeutforening foreløbig. Det blev besluttet på årets generalforsamling, hvor en lang række forslag fra medlemmer, bestyrelse og udvalg var til debat og afstemning. Her kan du læse et sammendrag af nogle af de beslutninger, der blev truffet.

 

Elektronisk afstemning ved fremtidige formandsvalg blev nedstemt

På baggrund af flere forespørgsler og forslag fra medlemmer fremsatte bestyrelsen i år et forslag på generelforsamlingen om at give den kommende bestyrelsen mulighed for at indføre elektronisk afstemning ved fremtidige formandsvalg. Det skulle give de medlemmer, der ikke kan deltage i generalforsamlingen, mulighed for at få indflydelse på, hvem der leder foreningen. Dette forslag blev nedstemt på generalforsamlingen med overvejende flertal.

 

 

Nye udmeldelsesfrister blev vedtaget

Når medlemmer melder sig ud af foreningen, vil det fremadrettet skulle ske til i overensstemmelse med perioderne for opkrævning af medlemskontingentet. Dette blev foreslået af bestyrelsen og vedtaget på generalforsamlingen. Baggrunden for forslaget var, at sekretariatet oplever at bruge uhensigtsmæssig meget administration på, at medlemmer kan melde sig ud på forskellige tidspunkter i løbet af året. Det betyder, at en udmeldelse fremover alene kan ske til en udmeldelsesdato 30. juni eller 31. december. En udmeldelse pr. 30. juni skal være sekretariatet i hænde senest den 31. marts samme år, og en udmeldelse pr. 31. december skal være sekretariatet i hænde senest den 30. september samme år.

 

 

Procedure ved interne konflikter i bestyrelse og udvalg

På generalforsamlingen blev det også vedtaget, at bestyrelsen skal arbejde videre med at sikre en procedure ved interne konflikter i bestyrelse og udvalg. Forslaget var stillet af en række medlemmer fra foreningens etikudvalg og etikpanel med et ønske om at skabe mulighed for at få tilknyttet ekstern mediation, hvis der opstår konflikter, som kan hindre foreningsarbejdet.

 

 

Kriterier for opstilling til formand, bestyrelse og optagelsesudvalg

Den nye bestyrelse skal også frem til næste generalforsamling arbejde videre med et forslag om, at man på dagen for generalforsamlingen skal have været medlem af Dansk Psykoterapeutforening i 2 år for at kunne stille op til formandsposten, i bestyrelsen og i optagelsesudvalget.

 

Du kan læse flere detaljer om beslutningerne i referatet fra generalforsamlingen her