Nyt forum skal styrke dialogen mellem medlemmerne og foreningen

Det nye forum “Medlemsinput” finder du ved at logge ind på Medlemsområdet på foreningens hjemmeside

 

Vi er glade for at kunne præsentere jer for et nyt tiltag, som skal give mulighed for at styrke dialogen imellem medlemmerne og os. Derfor lancerer vi ”Medlemsinput”, som er et nyt forum for input, der er indlejret på foreningens hjemmeside.

 

Dette nye forum åbner for en masse nye muligheder, som vi er overbeviste om vil gavne den demokratiske dialog i foreningen. Således er formålet med Medlemsinput at give jer mulighed for at komme med input og forslag til foreningens arbejde samt at give bestyrelsen de bedste forudsætninger for at behandle jeres henvendelser i et miljø, der er fokuseret omkring netop dette.

 

Medlemsinput giver mulighed for, at ALLE vores medlemmer kan være en del af den demokratiske dialog i kraft af deres medlemskab. I vores Facebook-grupper er kun ca. halvdelen af vores medlemmer, og vi vil gerne give alle mulighed for at være med uanset, om man er på Facebook eller ej. Medlemsinput giver desuden – modsat Facebook – mulighed for bedre overblik over de emner, der bliver skrevet om.

 

Du finder Medlemsinput ved at logge ind på Medlemsområdet på foreningen hjemmeside

 

Facebook-grupperne bliver medlemsstyret

Lanceringen af Medlemsinput giver også anledning til at re-tænke nogle af de andre kommunikationskanaler, vi har. De lukkede Facebook-grupper under Dansk Psykoterapeutforening har altid været tiltænkt som faglige fora, der skulle give jer mulighed for vidensdeling, udveksling af erfaringer og ikke mindst at netværke med hinanden uden foreningens indblanding.

 

I fremtiden vil det blive endnu mere tydeligt, da vi har besluttet, at disse grupper nu bliver medlemsstyret. Moderator-rollen overgår derfor til 2-3 frivillige medlemmer pr. 1. april. Indlæg og spørgsmål, som man ønsker skal læses af foreningen, formanden, bestyrelsen og de andre medlemmer, vil således fremadrettet skulle foregå igennem Medlemsinput. Her vil vi være aktive og sikre, at jeres input bliver håndteret og besvaret i langt højere grad, end vi har kunne i Facebook-grupperne.

 

Når Facebook-grupperne er blevet overdraget til medlemmerne vil retningslinjerne blive justeret, så de i højere grad tager udgangspunkt i medlemmernes behov og imødekommer mange af de efterspørgsler, som foreningen har fået fra medlemmerne gennem tiden.

 

 

Frivillige moderatorer søges

Vi søger derfor nu 2-3 frivillige moderatorer, der vil udfylde de administrative roller for foreningens 4 Facebook-grupper.

Læs mere her

 

Vi håber, at I vil støtte op om dette nye tiltag, og at I ligesom os kan se, at det nye forum vil sikre en bedre dialog og håndtering af alle jeres gode input.

 

Mange hilsner fra

Bestyrelsen i Dansk Psykoterapeutforening