Frivillige Facebook-moderatorer søges

 

Dansk Psykoterapeutforening søger to til tre frivillige moderatorer blandt foreningens medlemmer, der har lyst til at være moderatorer / administratorer for foreningens fire Facebook-grupper, når de pr. 1. april bliver 100% medlemsstyrede.

 

Som en af de nye kræfter bag grupperne får du rig mulighed for at udvikle grupperne, så de afspejler medlemmernes behov og ønsker. Samtidig er du med til at sikre et fortsat solidt netværk blandt psykoterapeuter MPF med fokus på faglighed, kontakt og sparring.

 

De fire Facebook-grupper for medlemmer består af:

 • En gruppe for psykoterapeuter MPF (ca. 940 medlemmer)
 • En gruppe for psykoterapeutstuderende (ca. 130 medlemmer)
 • En gruppe for psykoterapeuter på Fyn (ca. 40 medlemmer)
 • En gruppe for psykoterapeuter + jordemødre (ca. 12 medlemmer)

 

Vi forventer ikke, at du er en haj til Facebook. Vi hjælpes ad med at komme i gang og afholder fælles introduktion, når de frivillige moderatorer er på plads. Her fastlægger vi også i fællesskab retningslinjerne for grupperne.

 

 

Konkrete arbejdsopgaver:

Da grupperne nu overgår til medlemmerne selv, er mulighederne mange, men vi forestiller os, at opgaverne som udgangspunkt bliver, at:

 

 • Tjekke grupperne ca. 4-5 gange om ugen eller efter behov (I kan fx dele jer op, så I hver især har ”vagt” hver anden til tredje uge)
 • slette indlæg, der ikke hører hjemme i grupperne
 • kontakte medlemmer i grupperne ved tvivlsspørgsmål
 • Udvikle og tilpasse retningslinjerne efter behov
 • Praktisk koordinering med dine moderator-kollegaer. I planlægger selv jeres arbejdstid indbyrdes

 

Foreningens sekretariat vil fortsat lukke medlemmer ind og ud af grupperne, da de har overblikket over medlemmerne.

 

 

Om dig:

 

 • Du har tid og lyst til at drive netværkene videre og følge med i, hvad der optager dine kollegaer inden for psykoterapi
 • Du bruger Facebook privat, og nu har du lyst til at prøve kræfter med at administrere grupper med kollegaer, der har samme interesse som dig selv
 • Du har gode samarbejdsevner og har øje for, at Facebook-grupperne skal tage udgangspunkt i medlemmernes behov og ønsker
 • Derudover er du selvfølgelig åben og venlig i kontakten og dialogen med dine kollegaer

 

 

Vi tilbyder til gengæld:

 

 • Gratis deltagelse i 1 kursus om året efter eget valg i Dansk Psykoterapeutforening
 • En invitation til foreningens årlige sommerfest i juni måned for alle frivillige
 • Erfaring med at bruge sociale medier med fælles introduktion i foreningens sekretariat samt sparring efter behov
 • At blive en del af et fagligt netværk med andre frivillige i Dansk Psykoterapeutforening
 • Rig mulighed for at præge og udvikle netværkene for psykoterapeuter

 

 

Hvis det kunne være noget for dig, vil vi bede dig sende en henvendelse til kontakt@dpfo.dk senest den 25. februar 2019.

 

Vil du vide mere, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på kontakt@dpfo.dk