Formandskandidaternes svar på indkomne spørgsmål – del 2

Formandskandidaterne Pia Clementsen (tv) og Lene Alsbæk Nielsen (th)

 

Inden længe skal medlemmerne i Dansk Psykoterapeutforening stemme om, hvem der skal være foreningens nye formand. I forbindelse med formandsvalget har de to formandskandidater Pia Clementsen og Lene Alsbæk Nielsen modtaget mange spørgsmål fra medlemmerne, og nedenfor kan du læse deres svar på de seneste spørgsmål, de har modtaget.

 

 

Spørgsmål 1

Vil I arbejde for i løbet af det næste år at have oprettet et lokalt kontor i Jylland med 1-2 ansatte og selv være villige til at sidde på det kontor, fx to dage om ugen og dermed være tilgængelige for os i Jylland?

 

 

Svar fra Lene Alsbæk Nielsen:

 

Det er vigtigt, vi er tilgængelige for alle medlemmer, og det dur ikke, at der er nogen der har en fornemmelse af, at Storkøbenhavn lukker sig om sig selv. Når det er sagt, har jeg mødt fantastiske frivillige i det jyske; blandt andet har vi en meget aktiv kursusgruppe her. Det vil være ikke bare uhensigtsmæssigt, men også direkte dumt ikke at pleje den tætte kontakt regionerne imellem. Jeg vil gerne være med til at undersøge, hvordan vi skaber den bedste forening, og det bedste samarbejde i fællesskab, i hele landet.

Jeg vil gerne gribe din tanke og spørge dig, om du har lyst til at overveje hvad helt konkret det er du savner, hvad du godt kunne tænke dig, og hvordan vi kan gøre en forskel – og: om du vil bringe dine tanker med til generalforsamlingen? Allerhelst sammen med nogle af de kolleger, der også savner vores nærvær. Jeg ved ikke om den bedste løsning er, at vi sidder på et kontor i Jylland – det kan være, vi kan gøre meget mere gavn på andre måder.

Under visionsprocessen på generalforsamlingen om formiddagen åbner vi for det arbejde der venter os i 2019: at høste input der er værdifulde og meningsskabende, for foreningen som helhed. Og her er dine og jeres input både relevante og nødvendige.

 

 

Svar fra Pia Clementsen:

 

Kære Kollega,

Det kunne være super med et lokalt kontor i Jylland. Det er dog nok ikke realistisk foreløbigt, set herfra. Det vil kræve en økonomi, vi ikke har på nuværende tidspunkt.

Når det er sagt, så skal vi, som medlemmer over hele landet, kunne opleve, at foreningen er til for os. Uanset om vi er fra Jylland, Fyn eller Sjælland.

Personligt har jeg et stort hjerte for at være ude omkring og møde medlemmer, så jeg kommer gerne derhen, hvor man ønsker at se mig. Da jeg sad i bestyrelsen, var jeg initiativtager til, at kursusudvalgene på tværs af landet blev knyttet mere sammen og knyttet mere til foreningen. Jeg har også ideer til, hvordan dette samarbejde på tværs af landet kan styrkes yderligere.

Det vil være en stor glæde for mig at være ’landsdækkende’.

 

Med venlig hilsen

Pia Clementsen

 

 

Spørgsmål 2

Jeg oplever en del henvendelser fra klienter, der har fået en henvisning fra egen læge, hvor jeg til stor ærgrelse må afvise. Hvor langt er foreningen i forhold til at forhandle en mulighed på plads, så der kan henvises til psykoterapeuter fra egen læge?

 

 

Svar fra Lene Alsbæk Nielsen:

 

Det er et godt spørgsmål, som mange psykoterapeuter er optaget af. Et arbejde målrettet en godkendelse eller autorisation har ikke været en del af foreningens arbejdsprogram for 2016-2018. Men der har været fokus på at øge kendskabet til psykoterapi, at højne kvaliteten af psykoterapien i Danmark, samt at øge udbredelsen og anvendelsen af psykoterapi.

Vi bør tage spørgsmålet med os ind i arbejdet med at fastlægge det nye arbejdsprogram. Sideløbende må vi konstatere, at hvis vi skal arbejde med offentlige henvisninger og autorisation, er det myndighederne, der definerer, hvilke ydelser de ønsker at købe, ligesom myndighederne vil sætte ensartede og gennemskuelige krav til vores faglighed.

Jeg ser gerne, at vi undersøger, hvordan vi kan arbejde os frem til en mere solid position i samfundet. Hvordan vi præcis skal gøre det, kræver en analyse af muligheder, markedsmodenhed – og ikke mindst konsekvenserne, som de forskellige muligheder indebærer.

 

 

Svar fra Pia Clementsen:

 

Kære kollega,

Jeg genkender den frustration, du taler om, at en klient sidder med en henvisning til psykolog og du må sende vedkomne videre – eller at sidde med en klient, hvor du kan høre at dette her problem faktisk berettiger til støtte fra det offentlige – og derfor må gøre opmærksom på, at klienten har krav på hjælp til psykolog, men at det kan ikke blive hos dig.

Du spørger, hvor langt foreningen er ift. at forhandle muligheden for ydernummer på plads for os psykoterapeuter? Det kan bestyrelsen nok bedre svare på end jeg.

For mig at se, er der noget, vi skal have på plads først! Hvis vi skal arbejde for at få samme vilkår, som psykologerne kan det betyde et farvel til uddannelsesinstitutterne og til vores mangfoldighed. Det vil kræve statsgodkendte uddannelser og en langt større ensretning end den, vi har i dag. Vil vi det? Det mangler vi efter min mening at tage stilling til!

Og for mig at se, er der flere andre veje vi kan gå for at få anerkendelse.

Som jeg allerede har nævnt et par gange i andre svar, skal vi arbejde målrettet på en professions identitet. Det vil sige en tydeliggørelse af hvem vi er, hvad vi står for, hvad vi tilbyder – og hvad ordet kvalitet betyder, når man er medlem af Dansk Psykoterapeutforening. Det er en opgave, jeg gerne påtager mig – og her vil jeg inddrage forskellige samarbejdspartnere. Psykoterapeuter MPF er et uundværligt tilbud i det danske sundhedssystem. Det vil jeg gøre mit for bliver synligt.

 

Med venlig hilsen

Pia Clementsen

 

 

Spørgsmål 3

 

Hvad er din holdning til at indgå et samarbejde med FaDP? Vil vi efter din mening stå stærkere, hvis begge foreninger arbejdede sammen om at opnå anerkendelse af vores fag?

Og i den sammenhænge, hvad er din mening om FaDPs beskyttede titel Registreret Psykoterapeut – godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed? Skal der være 2 beskyttede titler, eller vil du være indstillet på et samarbejde på det område?

 

 

Svar fra Lene Alsbæk Nielsen:

 

Den registrering som FaDP arbejder med, kan slås op under styrelsen for patientsikkerhed. Det er en registrering af den pågældende psykoterapeut som alternativ behandler.

Registreringsordningen gælder for alternative behandlere, der udøver sundhedsmæssig virksomhed uden for det offentligt finansierede sundhedsvæsen, og som ikke er autoriseret til at udøve den pågældende virksomhed eller omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med den sundhedsfaglige behandling, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet, som for eksempel akupunktører og zoneterapeuter.

Psykoterapeut MPF er Dansk Psykoterapeutforenings titel, og i den ligger ligeledes en registrering af den pågældende psykoterapeut. Dette spor har mange muligheder, som langt fra er udnyttet til fulde. Foreningen har tidligere modtaget forslag om at overveje registrering af psykoterapeuter som alternative behandlere, men har afvist forslaget ud fra begrundelsen, at vi står os bedre med at arbejde mod en anerkendelse af vores fag ligestillet andre fag eksempelvis fysioterapeuter. Det er jeg enig i.

 

 

Svar fra Pia Clementsen:

 

Kære Kollega,

Du spørger til min holdning til at indgå et samarbejde med FaDP om anerkendelse af vores fag og hvordan jeg ser på FadPs beskyttede titel ”Registrerede Psykoterapeuter”?

Denne registrering er for mig at se problematisk for Dansk Psykoterapeutforening.

FaDPs medlemmer har underlagt sig RAB ordningen og kan derfor kalde sig ”Registreret alternativ Behandler”. Dette er ikke en beskyttelse af titlen psykoterapeut. Samtidig strider det imod det mål Dansk Psykoterapeutforening har, nemlig at blive anerkendt – ikke som alternative behandlere – men som en ligeværdig udbyder af sundhedstilbud indenfor rammerne af anerkendt psykoterapi. Der er samtidig stor forskel på uddannelseskravene i FaDP og i Dansk Psykoterapeutforening.

 

Med venlig hilsen

Pia Clementsen

 

 

 

 

Spørgsmål 4

 

Jeg er jobsøgende og støder igen og igen på uvidenhed og fordomme omkring hvad psykoterapeuter er og kan. Hvordan vil I sikre information/kommunikation/påvirkning af beslutningstagere/arbejdsgivere om, hvad psykoterapeuter MPF står for, hvilke krav og standarder vi skal leve op til, og hvad vi med stor fordel kan bruges til i samfundet og det etablerede system.

Hvordan vil I gribe den an – hvad er jeres strategi?

 

 

Svar fra Lene Alsbæk Nielsen:

 

Det er et spørgsmål, som er relevant for alle psykoterapeuter, af mange grunde. Der er flere trin i svaret; først og fremmest skal vi internt afklare hvad vi er og kan. Ikke blot den helt overordnede, fælles forståelse, men også den, der lader diversiteten begribe. Vi er mange specialiserede fagfæller, men nogle generiske træk er der, og dem skal vi blive rigtig gode til at eksponere.

Dette fælles fundament kan give grundlag til at beskrive vores egen standard for psykoterapeuter. En standard, der udelukkende beskriver, hvad du som minimum kan forvente, når du køber en ydelse fra en psykoterapeut MPF. Vi er ikke så langt fra dette i dag, men vi har ikke taget det sidste skridt og formuleret det direkte og klart.

En sådan ramme, og beskrivelsen af hvert af disse generiske træk gør det lettere at gennemskue hvilke kompetencer, der gør en psykoterapeut helt specielt kvalificeret til specifikke opgaver. Herudover kunne man arbejde med en særbeskrivelse fx for hvert af institutterne, som er samfundsrettet – hvilken fagprofil erhverver psykoterapeuten sig ved at gå på dette institut?

Endelig bør vi samle erfaring, succeshistorier og vellykkede samarbejdskonstellationer og synliggøre dem, så de kan inspirere og fungere som referenceramme.

 

 

Svar fra Pia Clementsen:

 

Kære Kollega,

Heldigvis oplever jeg færre og færre fordomme omkring titlen psykoterapeut. Men du har ret, der er stadig myter, der skal bekæmpes. Der er stadig arbejde, der skal gøres. Titlen psykoterapeut er ikke en beskyttet titel, så alle kan i princippet kalde sig psykoterapeut. Vi skal forsat arbejde på en tydelig professions identitet for medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening. Det gør vi gennem fortsat arbejde med definition og kvalitetssikring på vores indre linjer og gennem aktiv kvalificeret deltagelse på de ydre. Vi skal blive synlige i det forskningsmæssige billede, være tilstede der, hvor fagligheden debatteres. Vi skal være med i relevant samfundsdebat, Vi skal skabe netværk i relevante sammenhænge og indgå i samarbejder med parter, der kan være med til at løfte vores kompetencer frem i lyset. Rigtig mange af os udfører dagligt et stort og nyttigt arbejde inden for det psyko-sociale område. Det skal synliggøres. Det har jeg allerede gjort. Både i mit faglige virke, i mit arbejde med strategier i Psykoterapeutforeningen. Og jeg er bare så klar til at gå videre endnu med den opgave. Kan se, at der er sket en meget stor forskel på synet af psykoterapeuter gennem de sidste 25 år. Bølgen af anerkendelse kommer nedefra og det kan vi takke alle gode psykoterapeuter, der med deres arbejde, hver dag gør en positiv forskel. Jeg er helt klar til at gøre alt for at løfte denne opgave yderligere.

Med venlig hilsen

Pia Clementsen