Kom til et-dags kursus om etik i psykoterapeutisk praksis

”Handler jeg etisk rigtigt her?”, ”Hvornår har man tavshedspligt?” og ”Har jeg underretningspligt her?”. I arbejdet som psykoterapeut kan vi ind imellem stå i etiske dilemmaer, hvor vi bliver i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre.

Derfor indbyder Dansk Psykoterapeutforening til et et-dags kursus om etik i psykoterapeutisk praksis. Kurset afholdes i Aarhus d. 21. januar, i Odense d. 22. januar og i København d. 25. januar 2019. Kurset er gratis og kun for medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening.

Dagen starter med oplæg om i etik i forhold til psykoterapeutens faglige virkelighed og praksis ved Jacob Birkler, tidligere formand for Det Etiske Råd.

Herefter fortæller Hans Munk og Janne Oreskov fra etikudvalget i Dansk Psykoterapeutforening om foreningens etiske rammer og regelsæt. De har begge siddet i udvalget siden 2015 og har igennem årene oplevet stor interesse og nysgerrighed fra medlemmerne omkring etiske dilemmaer:

“Vi oplever både nysgerrighed og tvivl omkring etiske dilemmaer i psykoterapeuternes hverdag. Mange henvender sig om tavshedspligt, underretning, grænser mellem det faglige og det personlige, hvordan man skal agere på de sociale medier mm. Med kursusdagen håber vi på at kunne ruste medlemmerne med ny viden om den etik, der er så vigtig for os psykoterapeuter at have styr på. Ikke mindst håber vi, at vi får nogle gode diskussioner blandt os medlemmer,” siger Hans Munk, der formand for etikudvalget.

Deltagerne på kurset skal også arbejde i mindre grupper med en række cases, som indeholder nogle af de etiske dilemmaer, der ofte opstår, og som kan skabe udfordringer i psykoterapeutens praksis.

Læs mere og tilmeld dig under kurser her

 

 

OM UNDERVISEREN

Jacob Birkler er cand.mag. i filosofi og psykologi og har en ph.d. i medicinsk etik. Han har skrevet en lang række bøger om filosofi og etik i sundhedsvæsenet. For nylig udkom bogen Etik i psykiatrien. I 2010-2016 var han formand for Det Etiske Råd. Jacob Birkler er en efterspurgt foredragsholder og er tillige klummeskribent i Kristeligt Dagblad