Afgående formand: ”Jeg er stolt af, at foreningen er kommet så langt”

 

Efter godt tre år har Pia Jeppesen valgt at trække sig fra formandsposten. Her fortæller hun om, hvordan det har været at sidde i formandsstolen – og hvilke muligheder hun ser for foreningen i fremtiden

 

 

Hvordan har det været at være formand for Dansk Psykoterapeutforening?

”Det har været spændende og udfordrende på mange planer. Det har været meget tidskrævende, men frem for alt sjovt og livfuldt. Jeg føler, at jeg har gjort en kæmpe forskel for mange. Som formand har jeg været med til at skabe en professionel organisation, som nu kan bidrage til, at flere får øjnene op for psykoterapien og det, den kan.”

 

 

Hvad var dine ambitioner for foreningen, og hvordan er det gået med at indfri dem?

”Jeg havde mange ambitioner for foreningen inden, jeg blev formand. Mit mål var at skabe en professionel organisation, en synlig forening med en sund økonomi. En forening, hvor medlemmerne kan være stolte af at være medlem. En forening, hvor fagligheden er i fokus, og hvor vi bliver anerkendt for den værdi, vi har for samfundet.

I de knap tre år, jeg har været formand, har foreningen udviklet sig markant, og jeg synes, vi er kommet langt i arbejdet med at realisere den overordnede strategi, der blev vedtaget på generalforsamlingen i marts 2015. Vi har arbejdet ud fra et arbejdsprogram med en række indsatser og fokusområder i konkrete handleplaner. Det har betydet, at vi har øget vores synlighed udadtil. Vi har fået skabt en bevidsthed om, hvad vi kan og står for – blandt andet gennem dialog med politikere på Christiansborg, i den sundhedspolitiske presse og i debatter på Folkemødet på Bornholm.

Organisatorisk har foreningen også rykket sig. Vi har i dag et velfungerende sekretariat med mere tidssvarende og effektive arbejdsgange og systemer end tidligere. Samtidig har vi også haft fuld fokus på sammenhængskraften og kvaliteten i det psykoterapeutiske arbejde. Vi har arbejdet med at skærpe kravene på de psykoterapeutiske uddannelsesinstitutter i forhold til blandt andet optagelsesregler og kravene til egenterapi.

Jeg ser stadig et stort udviklingspotentiale på flere planer, men jeg er stolt af, at vi er kommet så langt. Jeg føler, at jeg afleverer en forening i ”god form” med et solidt fundament for det fremtidige arbejde.”

 

 

Er der noget, du har været særligt stolt af at have opnået?

”Jeg er først og fremmest stolt af at have været med til at styrke Dansk Psykoterapeutforening som organisation, og at vi er blevet en mere synlig aktør i den sundhedspolitiske debat. Det er klart, at det arbejde bør fortsætte, hvis vi vil sikre en større anerkendelse af vores profession og fag. Det er et langt, sejt træk og et arbejde, som kræver, at vi hænger i.

Derudover er jeg stolt af at have udviklet og forbedret tiltag, der kan styrke faget og medlemmernes kompetencer. Knap 8 ud af 10 medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening har selvstændig virksomhed, og derfor har vi i løbet af de sidste par år haft fokus på at bidrage med nyttig viden, regler og retningslinjer, der kan hjælpe medlemmerne med opstart og drift af egen virksomhed. Blandt andet via fyraftensmøder, en startpakke for selvstændige samt infomøder og guide til den nye persondataforordning.”

 

 

Hvad har været det bedste ved at være formand?

”Jeg elsker at være i en forandringsproces og skabe synlige resultater sammen med gode kolleger. Det har været en fornøjelse at møde så mange dedikerede og spændende mennesker – både i foreningsregi, men også uden for foreningens lokaler på Vandkunsten 3 i København. Jeg har nydt at stifte bekendtskab med det politiske liv på Christiansborg, og jeg har været en stolt formand, når jeg har været rundt i landet og repræsenteret medlemmerne.

Som formand har det også været helt afgørende for mig, at vi er en forening, der hele tiden er i dialog med medlemmerne. Derfor har det været spændende at komme på arbejdspladsbesøg rundt i landet for at høre om medlemmernes arbejde og diskutere faglighed. Foreningen har også holdt flere åbent hus-arrangementer, åben chat med formanden, og jeg har nydt løbende at være i dialog med medlemmerne via telefon. Jeg håber, at den nye formand også kan se værdien i det og vil fortsætte den gode dialog.”

 

 

Hvad har været den største udfordring?

”En stor, men også spændende udfordring har været forståelsen af den politiske scene og den tid, det tager at skabe kontakter, netværk og samarbejdspartnere. Derudover er det er ikke en hemmelighed, at der er nogle medlemmer i foreningen, der har haft nogle helt andre holdninger end mig, og som har anfægtet min faglighed – og det har da drænet mig på energien i ny og næ.”

 

 

Hvad har du brugt din sidste tid i foreningen på?

”I mine sidste måneder har jeg afsluttet en del store projekter, herunder blandt andet jubilæumskonferencen, den nye kursusorganisation, arbejdet med at beskrive de skærpede krav på uddannelserne og evalueringsaftalen med Reflektor. Jeg har også brugt en masse tid på at overlevere al den viden, jeg har oparbejdet gennem de fem år, jeg har været en del af bestyrelsen, hvor jeg har brugt mange timer på at rykke denne forening til, hvor vi er i dag. Vi har nu et solidt fundament, et professionelt sekretariat, gode arbejdsprocesser og en struktur, der gør det muligt at arbejde mod de mål og visioner, som den kommende formand kan stå i spidsen for.”

 

 

Hvad håber du på, at foreningen vil arbejde videre med i fremtiden?

”Jeg håber på, at foreningen fortsat vil arbejde målrettet mod at øge kendskabet til psykoterapi, højne kvaliteten af psykoterapien i Danmark og at øge udbredelsen og anvendelsen af psykoterapi og psykoterapeuter MPF. Jeg håber samtidig, at foreningen vil fortsætte arbejdet på den politiske front.

Jeg ønsker den nye formand al mulig held og lykke og glæder mig til at følge foreningens og psykoterapeuternes fortsatte rejse mod større anerkendelse.”