Oplæg for fagpersoner: Kan du hjælpe, hvis du møder en familie ramt af psykisk vold?

 

Lev Uden Vold tilbyder oplægget “Psykisk vold – forståelse og praksis” til arbejdspladser og fagpersoner

Mange tusinde danskere bliver hvert år udsat for psykisk vold i en nær relation. Faktisk er psykisk partnervold den mest udbredte form for partnervold og rammer dobbelt så ofte som fysisk vold. Det viser en undersøgelse fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, bestilt af Lev Uden Vold.

Som fagperson spiller du en afgørende rolle, når det gælder om at opspore og forebygge den psykiske vold. Som psykoterapeut møder du mange familier og par i dit daglige arbejde, og blandt nogle af dem kan psykisk vold være en del af hverdagen.

Som fagperson har du måske oplevet at være i tvivl om, hvad det er, du oplever hos familien, og været i tvivl om, hvordan du skal handle. Den psykiske vold er nemlig ikke sådan lige til at se med det blotte øje.

Derfor tilbyder den nationale enhed Lev Uden Vold oplægget “Psykisk vold – forståelse og praksis” til arbejdspladser og fagpersoner. Oplægsholderne er videnskonsulenter fra Lev Uden Vold.

Oplægget er gratis og kan tilrettelægges efter jeres behov. Gerne med minimum 10 deltagere pr. oplæg. Lev Uden Vold foreslår 1-2 timers varighed, hvor de vil bidrage med faglig viden og skabe rum for fælles refleksion og dialog på baggrund af følgende temaer:

  • Hvad er psykisk vold – og hvordan kan den defineres?
  • Hvem udsættes for psykisk vold? Og hvad er konsekvenserne?
  • Hvad kan fagpersoner gøre ved mistanke om partnervold?

 

Målgruppe

Målgruppen er fagpersoner, som i deres arbejde har direkte borger- eller klientkontakt og møder personer, der er udsat for vold i en nær relation.

Det kan fx være socialrådgivere, myndighedssagsbehandlere, sagsbehandlere på jobcentre, sundhedsplejersker og sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter, boligsociale medarbejdere og psykologer. Det kan også være andre relevante aktører som fx politi, præster, medarbejdere i statsforvaltninger og medarbejdere på asylcentre.

Lyder dette interessant og fagligt relevant for jer, er I velkommen til at kontakte Lev Uden Vold.

 

Kontakt
Lev Uden Vold
Mail: kontakt@levudenvold.dk
Tlf.: 31 51 44 41

Du kan læse mere om oplægget her på Lev Uden Volds hjemmeside: https://levudenvold.dk/for-fagfolk/lev-uden-volds-oplaeg/oplaeg-om-psykisk-vold/