“Grundidéen med bestyrelsen er, at vi løfter i fællesskab”

|

Kategorier

Nyhed

I år til generalforsamlingen er der flere af de nuværende bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, vi har talt med Susanne Grundt Larsen om hvordan det er at være med i Dansk Psykoterapeutforenings bestyrelse.

 

Hvorfor valgte du at stille op til bestyrelsen?
Det har i mange år ligget mig på sinde at gøre en aktiv indsats for sammenhold, kollegiale fællesskab og professionalismen.  Fællesskabet og sammenholdet og det at trække i en fælles retning, det betyder meget for mig. Da jeg blev opfordret til at stille op til bestyrelsen, valgte jeg at stille op som suppleant.

Som suppleant ønskede jeg at deltage i bestyrelsesmøderne, fordi jeg vidste, at hvis jeg skulle træde ind som bestyrelsesmedlem en dag, så var jeg opdateret og vidste hvad det handlede om.

 

Hvordan er det at arbejde med Dansk Psykoterapeutforenings formand Pia Jeppesen og de andre i bestyrelsen?
Jeg føler mig altid godt klædt på til bestyrelsesmøderne. Jeg har altid modtaget dagsorden, tidsrammer og dokumenter i god tid, så jeg har kunne sætte mig ind i emnerne. Der har været tid til nysgerrighed, refleksion og spørgsmål til uddybelse inden bestyrelsesmøderne. Jeg befinder mig godt i bestyrelsen og mener, at bestyrelsesmedlemmerne er engageret og interesseret i, at foreningens medlemmer skal få størst muligt udbytte af deres medlemskab og vores bestyrelsesarbejde.

 

Hvordan er det at sidde i bestyrelsen og hvad laver man når man sidder i bestyrelsen?
Jeg kan godt lide bestyrelsesarbejdet og hele solidariteten i foreningsarbejdet. Bestyrelsesarbejdet består i, at der er emner vi sætter os ind i og forholder os til. Det er meget forskelligartet og spændende.

 

Er det svært at være med i bestyrelsen?
Nej, det synes jeg ikke det er. Det er superinteressant og spændende arbejde. Til hvert bestyrelsesmøde er der forberedelse. Jeg modtager dagsorden og supplerende dokumenter som jeg læser inden bestyrelsesmøder, fordrer det spørgsmål, bliver de stillet til bestyrelsesmødet.

 

Skal man være med i forskellige udvalg når man er med i Bestyrelsen?
Nej, det skal man ikke, jeg mener dog, at alle skal være interesseret i at yde et stykke arbejde for foreningen. Grundidéen med bestyrelsen er, at vi løfter i fællesskab.

 

Hvad får du ud af at være med i bestyrelsen?
Jeg synes det er berigende og interessant. Jeg synes at bestyrelsesarbejdet, er et spændende arbejde at gøre for medlemmerne i Dansk Psykoterapeutforening. Jeg håber inderligt, at medlemmerne føler sig styrket og lyttet til i deres medlemskab. For mig er det berigende, at finde vejen til at offentligheden bliver opmærksom på, at vi har en foreningen fuld af veluddannede, dygtige og kompetente psykoterapeuter.