Dagbog fra Folkemødet

|

Kategorier

Nyhed

Jeg har været til Folkemødet på Bornholm for at repræsentere Dansk Psykoterapeutforening. Det har været nogle gode og indholdsrige dage. Jeg har overværet mange spændende oplæg og debatter, mødt nye samarbejdspartnere og fået nye input. Derfor tænkte jeg, at jeg ville dele lidt ud af det, som jeg oplevede på Bornholm.

Torsdag

Folkemødets officielle åbning foregik torsdag klokken 12. Herefter startede alle de mange arrangementer. Et af de oplæg jeg var til, var en debat arrangeret af Det Sociale Netværk. Debatten hed ”Hvem har ansvaret for unges skilsmisse-ar?”  og handlede om at skilsmisse mellem forældre, kan for mange børn og unge være svær at håndtere. Debatten havde også fokus på forebyggelse, og særligt det synspunkt har vi jo i DPFO markeret os på, senest med debatindlægget; Danskerne gratis rådgivning. Jeg gjorde panelet opmærksom på foreningens synspunkter, som der var en bred anerkendelse af.

Et af de andre arrangementer, jeg vil fremhæve, var TUBA´s meget fine arrangement, hvor to børn af alkohol misbruger fortalte om behovet for hjælp og hvordan den kan finde sted. Mange af Dansk Psykoterapeutforenings medlemmer hjælper hver dag børn og unge med misbrugsforældre videre i livet. Nogle af dem var også med på Folkemødet.

Fredag

Min anden dag på Folkemødet var også fyld med spændende arrangementer. Jeg startede min fredag på Folkemødet med en debat afholdt af SIND, panelet bestod af psykiatriordførerne. Debatten omhandlende flere forskellige emner, og alle havde mulighed for at stille spørgsmål. En af psykiatriordførerne var Trine Torp fra SF, som jeg jo tidligere i år, have et fornuftigt møde med, vedrørende det kommende nye skilsmissesystem.

Senere på dagen deltog jeg i endnu en debat afholdt af Det Sociale Netværk om tidlig indsats over for børn og unge. Hvis man skulle være i tvivl blev det meget klart, at silotænkning og langsom reaktionstid i kommunerne ofte betyder, at børn og unge hjælpes for sent. Psykoterapeuter har en unik mulighed for at opspore mistrivsel tidligt ved at være til stede der, hvor børnene og de unge er.

Jeg fik også hørt Landsforeningen Mod Selvskades (LMS) debat om hjælpen til de unge, der på grund af psykisk mistrivsel, begynder at skade sig selv. Vi har i foreningen en aftale med LMS om, at vi skal samarbejde mere i fremtiden. Bl.a. på kursussiden.

Lørdag

Lørdag på Folkemødet overværede jeg bl.a. et oplæg omhandlende stress bl.a. med sociolog Rasmus Willig. Her blev der bl.a. talt om stigningen af stressramte danskere, hvordan flere oplever at de bliver presset i arbejdslivet og i hverdagen. Diskussionen var enormt spændende også set i lyset af vores egen undersøgelse, som jeg for en uges tids siden skrev et debatindlæg om i Kristeligt Dagblad. Jeg håber at den store fokus på stress, som vi så til Folkemødet, sniger sig med tilbage på Christiansborg, så vi kan få handling bag ordene.

Jeg var også til andre debatter blandt andet ”Social ulighed i sundhedsjunglen – hvem har ansvaret”, ”Sårbare børn og unge – hvordan forebygger og styrker vi?” og ”Hvad koster en skilsmisse?”. Debatterne gav mig en god indsigt og som alle de andre debatter, var de enormt spændende at overvære.

Og så var der ellers lidt tid til det som Folkemødet også handler om: Nemlig at gå lidt rundt på må og snuses nye input til sig. Være en del af et helt unik arrangement, som Folkemødet er, hvor alle har en helt anden lettilgængelig adgang til både politikere men også ny viden og inspiration. Droppe ind til en debat, lytte lidt og lære nyt. Flere af foreningens medlemmer var også at finde på Folkemødet. Ud over TUBA/Blå Kors var foreningen SnakOmDet ude med ambassadører for foreningen, som er stiftet af et af Dansk Psykoterapeutforenings medlemmer. Budskabet blev delt til regionale politikere og andre interesserede.