Nye vedtægtsændringer på plads

|

Kategorier

Nyhed

Lørdag den 4. marts havde i alt 65 medlemmer fundet vej til Dansk Psykoterapeutforenings generalforsamling, der i år blev afholdt i Charlottehaven i København.

Ud over valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, etikudvalget, optagelsesudvalget og uddannelsesudvalget, blev der vedtaget en række vedtægtsændringer stillet af bestyrelsen. Du kan genlæse bestyrelsens forslag, hvis du er medlem af foreningen, ved at logge ind på foreningens medlemsområde.

Vedtægterne er desuden opdateret med de nyeste ændringer på hjemmesiden og kan læses her.

 

Nyt udvalg for studiemedlemmer
Et af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer bestod af en ny vedtægt (§9), der skal give bestyrelsen mulighed for at etablere et udvalg for og af studerende medlemmer af foreningen. Læs den nye vedtægt i sin fulde form nedenfor.

Arbejdet med at få etableret et udvalg for de studerende medlemmer går i gang inden længe.

 

§9. Studerende

  1. Man kan blive studiemedlem af Dansk Psykoterapeutforening, hvis man er optaget på et af de godkendte uddannelsesinstitutioner i foreningen. Medlemsskabet ophæves automatisk, hvis uddannelsesinstitutionen ikke længere er medlem af foreningen. Studerende har ikke stemmeret ved generalforsamlingen.
  2. Bestyrelsen kan nedsætte et udvalg for studerende. Udvalget kan bestå af op til 5 medlemmer, som repræsenterer foreningens øvrige studiemedlemmer. Medlemmerne udvælges blandt de studerende for to år af gangen. Udvalget skal stå for aktiviteter målrettet studerende samt fungere som sparringspartner for bestyrelsen. Der udarbejdes forretningsorden for udvalget.
  3. Studiemedlemsskab giver ikke automatisk ret til medlemskab som fuldbyrdet medlem af foreningen.