Mange psykoterapeuter oplever stigende tilgang af klienter

|

Kategorier

Nyhed

Knap halvdelen af psykoterapeuterne i Dansk Psykoterapeutforening har inden for det seneste år oplevet en stigende tilgang af klienter i deres praksis eller på deres arbejdsplads, viser ny medlemsundersøgelse

Har du haft ekstra travlt i din praksis eller på din arbejdsplads i den seneste tid? Så er du ikke alene. I en ny medlemsundersøgelse, som Dansk Psykoterapeutforening har foretaget blandt sine medlemmer, svarer knap halvdelen (48 pct.) af psykoterapeuterne, at de inden for det seneste år har oplevet en stigende tilgang af klienter.

Af de 48 pct. angiver 17 pct., at de har oplevet en stor stigende tilgang af klienter, mens 31 pct. har oplevet en lille stigende tilgang. Knap hver tredje (33 pct.) har oplevet et uændret niveau i antallet af klienter, mens hver tiende (11 pct.) har oplevet et lille fald. Kun 3 pct. har oplevet et stort fald i antallet af klienter.

Ifølge formand Pia Jeppesen kan tendensen hænge sammen med det faktum, at flere og flere danskere slås med psykiske problemer, og at vi er blevet bedre til række ud efter hjælp:

”I en tid, hvor stadig flere danskere kæmper med psykiske problemer som for eksempel angst, stress og depression, ligger der en vigtig opgave forude for psykoterapeuterne med at forebygge den mentale sundhed. Tallene vidner om, at vi er blevet bedre til at tage vores psykiske helbred lige så alvorligt som det fysiske, og at det at søge professionel hjælp ikke længere er ligeså tabuiseret, som det har været hidtil,” siger Pia Jeppesen.

 

48 pct. af medlemmerne i Dansk Psykoterapeutforening har oplevet en stigende tilgang af klienter, patienter, brugere eller borgere inden for det seneste år

 

Travlhed på arbejdspladserne

Det er ikke kun de selvstændige psykoterapeuter med egen praksis, der mærker den stigende efterspørgsel på psykoterapi. Knap seks ud af ti (58 pct.) af de ansatte psykoterapeuter, der arbejder enten deltid eller fuldtid i den offentlige eller private sektor, har oplevet en lille eller stor stigende tilgang af klienter, patienter, brugere eller borgere på deres arbejdsplads i løbet af det seneste år.

”Den øgede travlhed kan hænge sammen med, at den økonomiske situation sætter snævre grænser for væksten i de offentlige udgifter, hvorfor eksempelvis vores sundhedsvæsen og skole- og uddannelsessektor bliver mere og mere presset. På mange arbejdspladser er der derfor behov for løbende nytænkning og effektivisering, hvis opgaverne skal løses omkostningseffektivt. Her har medlemmer i Dansk Psykoterapeutforening en stor styrke i kraft af den tværfaglighed, der ligger i kombinationen af deres grunduddannelse og psykoterapeutuddannelse,” siger Pia Jeppesen og fortsætter:

”De er med til at sikre, at opgaverne løses tæt på borgerne, og jeg håber og tror på, at endnu flere arbejdsgivere fremover vil opleve, hvor stor en gevinst de tværfaglige kompetencer kan være for en arbejdsplads – offentlig som privat”.

Som medlem kan du få yderligere indblik i andre psykoterapeuters beskæftigelse, herunder stillinger, arbejdspladser, løn, timepriser og tillæg ved at logge ind på Medlemsområdet på Dansk Psykoterapeutforenings hjemmeside. Se under ”Løn og ansættelsesforhold”.