Nyt netværksmøde for jordemødre

|

Kategorier

Nyhed

Er du medlem af foreningen og bruger din grunduddannelse som jordemoder i kommune eller region, vil foreningen gerne invitere dig til et fagligt netværksmøde.

Netværksmødet skal både give medlemmerne mulighed for faglig sparring, et fællesskab på tværs af arbejdspladser og mulighed for at påvirke foreningens arbejde inden for jeres fagområde. Samtidig giver det foreningen mere viden om særlige områder og en mulighed for øget dialog og samarbejde.

Vi vil derfor gerne invitere dig til møde:

Onsdag d. 18. januar kl 17-19 (Rykket fra den 5. december)

Mødet afholdes i sekretariatet på Vandkunsten 3, 1. sal. 1467 København K. Vi serverer sandwich, vand, kaffe og the.

Tilmelding til mødet er nødvendigt. Skriv gerne en mail til kontakt@dpfo.dk, om du har lyst til at deltage i mødet.