Psykoterapi kan forhindre depression hos HIV-smittede

|

Kategorier

Nyhed

Selvom HIV-smittede i dag kan leve et normalt liv uden fysiske begrænsninger, kan de psykosociale følger af sygdommen være fatale. På Aarhus Universitetshospital i Skejby kan HIV-smittede derfor få rådgivning og terapi med psykoterapeut MPF Tinne Laursen

Psykoterapeut MPF Tinne Laursen har i 30 år rådgivet HIV-patienter på Aarhus Universitetshospital til at få det bedst mulige liv med sygdommen
Psykoterapeut MPF Tinne Laursen har i 30 år rådgivet HIV-patienter på Aarhus Universitetshospital til at få det bedst mulige liv med sygdommen

Hvert år får knap 250 danskere den triste besked om, at de er smittet med HIV. En sygdom, der trods effektive medicinske behandlingsmuligheder, stadig kan være forbundet med så stor skyld og skam, at mange HIV-smittede risikerer at udvikle angst og depression.

For at hjælpe de smittede og deres familier tilbyder Aarhus Universitetshospital i Skejby derfor et gratis rådgivnings- og terapiforløb med psykoterapeut MPF og hiv-rådgiver Tinne Laursen. Hun har i 30 år hjulpet HIV-smittede med at få det bedst mulige liv med sygdommen, og selvom meget har ændret sig siden, hun begyndte at arbejde med HIV-patienter, er det den samme angst, patienterne har, når de får konstateret HIV.

”De fleste bliver helt vildt bange og chokerede over at være blevet smittet. Takket være de medicinske fremskridt kan vi fortælle dem, at de ikke kommer til at dø af sygdommen. Men for nogle patienter kan de psykosociale følger af sygdommen blive så stor en belastning, at det kan ende med en depression. Derfor er det vigtigt, at patienten får hurtig hjælp og vejledning til at håndtere de psykiske udfordringer, der kan være forbundet med sygdommen,” siger Tinne Laursen.

Som psykoterapeut MPF og HIV-rådgiver er det Tinne Laursen vigtigste opgave at tilbyde patienten støttende samtaler i den første svære tid efter diagnosen. Når en patients blodprøve viser sig at være HIV-positiv, kører Tinne Laursen ud til patientens praktiserende læge for at hjælpe med at overbringe svaret og støtte patienten.

Herefter tager hun patienten med på hospitalet for straks at opstarte et forløb, der foruden den medicinske behandling består af et praktisk HIV-kursus og et terapiforløb. Terapien foregår som samtaler med Tinne Laursen. I nogle tilfælde er en enkelt samtale nok, mens andre har brug for mange samtaler over flere år.

Terapi hjælper på mentalt kaos
Tinne Laursen er oprindeligt uddannet socialrådgiver, men har taget en efteruddannelse som psykoterapeut for at få de nødvendige terapeutiske redskaber, der kan styrke patienten. Og ifølge Tinne Laursen er psykoterapi helt nødvendigt, fordi der i samfundet stadig hersker myter og fordomme om sygdommen, der gør hverdagen svær for de HIV-ramte.

”Samfundets fordomme og uvidenhed omkring HIV betyder, at mange føler en stor skyld og skam over at være smittet. Især fordi det er noget, de har udsat sig selv for. Samtidig er de fleste i en form for choktilstand over at være smittet, og kombinationen af de to ting kulminerer i et mentalt kaos. I terapien hjælper jeg derfor med at skabe ro og overblik over de følelser og bekymringer, der påvirker patienten og guider dem til, hvordan de kan håndtere reaktionerne fra deres omgivelser,” siger Tinne Laursen og fortsætter:

”Gennem terapien og rådgivningen er det hensigten, at patienten skal få en øget robusthed, der gør dem i stand til bedre at håndtere hverdagen og livet med HIV. Vi måler på, om det har en effekt, og indtil videre ved vi, at vi har forhindret mange tilfælde af angst, stress og depressioner”.

Tinne Laursen hjælper patienterne med at skabe ro og overblik over situationen, når de har fået konstateret HIV
Tinne Laursen hjælper patienterne med at skabe ro og overblik over situationen, når de har fået konstateret HIV

Ny metode skal spotte depressioner tidligt
Sideløbende med terapien og patientrådgivningsarbejdet er Tinne Laursen og hendes kollegaer på Aarhus Universitetshospital i gang med en række forskningsundersøgelser, der kan bevise, at det forebyggende arbejde virker. I øjeblikket er de i gang med at udvikle ny metode, der kan hjælpe med at opdage depressioner hos patienter endnu hurtigere.

Ved at stille fire specifikke spørgsmål kan de se, om de har at gøre med et sårbart menneske, der er i risiko for at udvikle depression. På den måde kan man forhindre den snebold-effekt af følgesygdomme, som en kronisk sygdom som HIV kan medføre med lange indlæggelser og sygedage til følge.

”Målet er at sikre patienten den bedst mulige livskvalitet og bidrage til et stærkere sundhedsvæsen. Men hvis det skal kunne lade sig gøre, er vi nødt til at se på det hele menneske og erkende, at et manglende fokus på psyken under fysisk sygdom kan have alvorlige konsekvenser. Med den nye metode kan vi forhindre angst og depressioner, så patienten har så lidt kontakt til hospitalsvæsenet som muligt. Vi håber, at metoden på sigt kan overføres og anvendes i forbindelse med andre kroniske lidelser,” siger Tinne Laursen.

Tinne Laursen
56 år

Ansat som psykoterapeut og HIV-rådgiver på Aarhus Universitetshospital i Skejby

Uddannet socialrådgiver fra Århus DHS i 1988 og psykoterapeut på Institut for Somatisk Psykologi i 2009

HIV-ekspertkonsulent i EU for WHO