DPFO afgiver høringssvar

|

Kategorier

Nyhed

Dansk Psykoterapeutforening er blevet anmodet af Sundheds- og Ældreministeriet om at give bemærkninger til udkastet til forslag om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner mv. Læs høringssvaret her