DPFO i Politiken: Fjern momsen på behandling af stress

Stress udgør en af de absolut største trusler på det moderne arbejdsmarked.

Derfor bør vi sikre bedre vilkår for de borgere, der for egen regning søger hjælp til at håndtere stresssymptomer – for eksempel ved at fjerne momsen på behandlingen. Det mener Dansk Psykoterapeutforening.

Læs næstformand Pia Jeppesens debatindlæg i Politiken her