Skæve regnemodeller skader forebyggelsen

Af Pia Jeppesen, næstformand i Dansk Psykoterapeutforening

Næste års finanslov er ved at være på plads, og netop nu sidder embedsmændene i Finansministeriet og regner på, hvad Danmark har råd til i det kommende år. Men de modeller, der ligger bag beregningerne, er pilskæve, og det går direkte ud over indsatsen for de psykisk sårbare.
Når politikerne indfører skattelettelser til erhvervslivet, taler de ikke om udgiften her og nu, men om gevinsten i fremtiden: Flere vil arbejde mere, og derfor bliver nettoudgiften for staten mindre på sigt. Det kan de udtale sig skråsikkert om, fordi regnemodellerne forudser det.

Udskifter vi hård økonomi med rigtige mennesker, ser det dog anderledes ud. Sundhedsstyrelsen kom for nylig med en rapport, der viste, at angst og depression koster samfundet 12 milliarder kroner årligt på grund af højt sygefravær og offentlige ydelser. Og her er udgifterne til selve behandlingen ikke engang regnet med.

Når der bliver sat penge af til mental sundhed, er der i regnemaskinens verden kun tale om udgifter. Modellerne tager ikke højde for, at flere midler til forebyggelse og tidlig hjælp til psykisk sårbare rent faktisk har en økonomisk positiv effekt ude i virkeligheden. Det har det, fordi færre bliver syge, og udgifterne til både offentlige ydelser og behandling derfor bliver mindre. Det er slet ikke en del af ligningen.

Regnemaskinen overser altså to afgørende fakta: Nemlig at mere og bedre hjælp til psykisk sårbare kan gøre en enorm forskel for det enkelte menneske, og at det samtidig gavner samfundsøkonomien som helhed.

Det kan lyde tørt og menneskefjernt at koble avancerede økonomiske regnemodeller sammen med noget så personligt og menneskeligt som psykiske problemer. Men som det er i dag, fremstår udgifterne til psykisk sygdom langt større, end de i virkeligheden er.

Det betyder, at vi som samfund faktisk har råd til at investere endnu mere i at forebygge folkesygdomme som angst, depression og stress.

Indlægget blev bragt i Information d. 14.11. 2015